Hone your Spirit

Shidokan Judo Experience

WEB SITE

Area: Shinagawa
Address: Hochi Shinbunsha bldg 3F 4-6-49, Konan, Minato-ku, Tokyo
Experience: Judo

REPORTER